Select Page

Privacy

Door het achterlaten van uw persoonsgegevens op deze website, geeft u uw uitdrukkelijke toestemming aan DMI NV om de door u ingevoerde persoonsgegevens te verwerken. DMI NV verbindt er zich toe uw persoonsgegevens met de nodige zorg te behandelen, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet. De door u ingevoerde persoonsgegevens worden bijgehouden op de zetel van DMI NV, Herkenrodesingel 4b te 3500 Hasselt. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en zullen slechts aangewend worden voor informatie en marketing doeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend en zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid zich op elk ogenblik uit te schrijven uit onze nieuwsbrief.